Предложението на нашата марка

  • index about img

За нас

От създаването си AMLIFRI CASA следва тенденцията на индустрията и придава голямо значение на потенциалното търсене на африканския пазар. Чрез постоянни усилия AMLIFRI CASA задълбочено проучи африканския пазар и натрупа отличен опит.